Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Kooperačný katalóg


Cieľom kooperačného katalógu je podpora malých a stredných podnikateľov. Predpokladá sa, že v katalógu bude prezentovaných 300 - 500 firiem z oboch krajín.
Úvodná časť bude venovaná charakteristike projektu, slovensko-českým aktivitám v oblasti inovácií, podpore podnikania v danom regióne, charakteristike Trnavského a Juhomoravského regiónu, predstavení partnerských obchodných komôr (Trnavská regionálna komora SOPK a Obchodná a hospodárska komora Hodonín). Nasledovať bude predstavenie firiem z Trnavského a Juhomoravského regiónu Katalóg budú distribuovať obidve obchodné a priemyselné komory medzi svojimi firmami, na komorových akciách, na mestá a obce, obchodné oddelenie ČR na Slovensku a obchodné oddelenie SR v Česku.

Firmám ponúkame bezplatnú účasť v kooperačnom katalógu. - Formulár na pridanie firmy do kooperačného katalógu

© Slovenská obchodná a priemyselná komora