Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Počet osôb zúčastnených na školeniach a seminároch


Na seminároch v rámci projektu sa zúčastnilo 171 účastníkov.

© Slovenská obchodná a priemyselná komora