Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami v oblasti MSPFirmy zúčastňujúce sa na aktivitách projektu vytvorili celkom 20 nových miest obsadených ženami.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora