Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Objem poskytnutých služieb v oblasti MSP


Pracovníci Trnavskej RK SOPK firmám v rámci projektu poskytujú bezplatne poradenstvo zamerané na rôzne oblasti podnikania nielen v oblasti slovensko-českej cezhraničnej spolupráce.
Na stiahnutie:poradenstvo_SR_CR.xls

© Slovenská obchodná a priemyselná komora