Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Počet realizovaných alebo inovovaných komunikačných systémov alebo technológiíExistencia stránok www.podnikaniebezhranic.sk a www.podnikanibezhranic.cz a ich prepojenie
© Slovenská obchodná a priemyselná komora