Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Klubové stretnutia

II. Klubové stretnutie

Trnavská regionálna komora SOPK zorganizovala v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave dňa 23. 3. 2010 v poradí II. Klubové stretnutie podnikateľov v rámci projektu „Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání“ OP CS SR – ČR 2007 – 2013.

Klubového stretnutia sa zúčastnili podnikatelia z Trnavského regiónu a pozvaní hostia. Pozvanie prijal obchodný radca ČR na Slovensku JUDr. Ján Švehlík, predseda OHK Hodonín Luděk Šebesta, riaditeľ OHK Hodonín Michal Švagerka, predseda TT SK Ing. Tibor Mikuš, predseda SOPK Doc. Ing. Peter Mihók, CSc. a riaditeľ KŽK SŽK Ing. Róbert Schmidt.

Klubové stretnutie otvoril svojím príhovorom obchodný radca ČR na Slovensku JUDr. Ján Švehlík, ktorý vo svojom príhovore ocenil takéto stretnutie, ktoré prispieva k rozvoju slovensko-českých vzťahov. Následne vystúpil predseda OHK Hodonín Luděk Šebesta, ktorý vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu medzi partnerskými komorami.

Po príhovoroch pozvaných hostí pracovníci TT RK SOPK predstavili projekt „Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání“, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ. V diskusii zodpovedali otázky podnikateľov týkajúce sa slovensko-českej spolupráce a projektu obchodný radca a pracovníci TT RK SOPK. Neformálna diskusia ďalej pokračovala počas recepcie.

Na stiahnutie: fotka 1.jpg | fotka 2.jpg |fotka 3.jpg |fotka 4.jpg |fotka 5.jpg

I. Klubové stretnutie V rámci projektu „Informace, inovace, vzdělávání = rozvoj podnikání“ výzy Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013, ktorý realizuje Trnavská regionálna komora v spolupráci s Obchodnou a hospodárskou komorou Hodonín sa dňa 22.10.2009 v SB Centrum Trnava, Vladimíra Clementisa 49, Trnava uskutočnilo I. klubové stretnutie podnikateľov a organizácií trnavského kraja. Na stretnutí boli aj zástupcovia OHK Hodonín, ktorá je lead partner v tomto projekte. Na úvod bolo privítanie a predstavenie účastníkov, predstavenie firmy-výhercu VO, ktorá organizačne zabezpečovala túto akciu a podrobnejšie predstavenie projektu. Stretnutie bolo neformálne a cieľom bolo poskytnúť účastníkom priestor na vzájomné spoznanie sa a diskusia s pracovníkmi obchodných komôr. Takéto neformálne stretnutia a verejné diskusie majú svoju dôležitosť, čo zúčastnení aj potvrdili, a preto bola aj takáto aktivita zaradená do projektu. Na stiahnutie: pozvanka_-_klubove_stretnutie_4_.doc fotka 1.jpg | fotka 3.jpg | Tenisový turnaj V rámci aktivity „klubové stretnutia“ sa zorganizoval tenisový turnaj na ktorom boli prítomní zástupcovia Trnavskej RK SOPK a podnikatelia. Na stiahnutie: pozvánka_tenis.pdf
22.10.
2009
I. Klubové stretnutie
Vydané dňa: 26.10.2009Aktivita: Klubové stretnutia
© Slovenská obchodná a priemyselná komora