Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Zriadenie nových internetových stránok na podporu podnikania v cezhraničnom regióne


Internetové stránky budú vytvorené za účelom podpory a publicity rozvoja využívania IT malými a strednými podnikateľmi.
Trnavská RK SOPK zriadila stránku projektu podnikaniebezhranic.sk ktorá vyjadruje tému projektu.

OHK Hodonín zriadila stránku www.podnikanibezhranic.cz


Obidve stránky sú prepojené.

© Slovenská obchodná a priemyselná komora