Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Konferencie

26.11.
2009
Výročná konferencia k OP PS SR-ČR 2007 - 2013
Vydané dňa: 27.11.2009Aktivita: Konferencie
29.04.
2009
Úvodná konferencia k projektu
Vydané dňa: 30.4.2009Aktivita: Konferencie
© Slovenská obchodná a priemyselná komora