Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Odborné semináre s využitím IT

29.09.
2010
Colný kódex Spoločenstva/Pôvod tovaru
Vydané dňa: 29.9.2010Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
04.02.
2010
Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií - II. časť
Vydané dňa: 4.2.2010Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
18.12.
2009
Obchodné právo
Vydané dňa: 18.12.2009Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
11.12.
2009
Kalkulácia nákladov a tvorba cien
Vydané dňa: 11.12.2009Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
03.12.
2009
Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií - I. časť
Vydané dňa: 3.12.2009Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
26.11.
2009
Podnikanie v Ruskej federácii (SNŠ) - II. časť
Vydané dňa: 26.11.2009Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
19.11.
2009
Medzinárodný obchod v súčasnom období svetovej hospodárskej krízy
Vydané dňa: 19.11.2009Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
13.11.
2009
Podnikateľské ciele a pomerové ukazovatele
Vydané dňa: 13.11.2009Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
23.10.
2009
Základy účtovníctva
Vydané dňa: 23.10.2009Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
15.10.
2009
Reštrukturalizácia - ochrana podniku pred veriteľmi
Vydané dňa: 15.10.2009Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
08.09.
2009
Podnikanie v Ruskej federácii (SNŠ) - I. časť
Vydané dňa: 8.9.2009Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
15.07.
2009
Elektronická komunikácia v colnom konaní po 1.7.2009
Vydané dňa: 15.7.2009Aktivita: Odborné semináre s využitím IT
© Slovenská obchodná a priemyselná komora