Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Konzultační den UKRAJINA.

Konzultační  den  UKRAJINA

Termín a místo konání : 24.2.2015   BRNO

Jedná se o individuální hdinovou konzultaci Vaší firmy s ředitelkou zahraniční kanceláře CzechTrade v Kyjevě, paní Oksanou Antonenko, ohledně Vašich záměrů na ukrajinském trhu.

Omezená kapacita – maximální počet účastníků je 7 firem!!!!

Konzultace jsou jedinečnou možností

*         zmapovat aktuální exportní příležitostí v zahraničí

*         doladit exportní záměry firmy a

*         projednat možnou asistenci zahraniční kanceláře CzechTrade při exportu na Ukrajinu.


V současné době jsou nejperspektivnějšími odvětvími zemědělství a vše, co navazuje na energetické úspory a komunální sektor / městskou infrastrukturu. V těchto oblastech existuje reálná možnost získat prostředky ze strany mezinárodních finančních institucí. Od 1. listopadu nabyla částečné platnosti asociační dohoda mezi Ukrajinou a EU, díky níž mohou ukrajinské firmy získat prostředky ze strukturálních fondů. V roce 2014 začala Evropská banka pro obnovu a rozvoj financovat 283 zemědělských projektů na Ukrajině na částku v hodnotě 135 mil. EUR, v průběhu dalších tří let plánuje investici ve výši 2,5 mld. EUR. Projekty směřované na zavedení úsporných technologií jsou financovány v rámci rozvojové pomoci Ukrajině.

Objednávka je k dispozici na odkazu zde:

http://www.czechtrade.cz/kalendar-akci/objednavka/?o=akce-brno-konzultacni-den-ukrajina-1>.

© Slovenská obchodná a priemyselná komora