Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

CeBit 2015

Mezi jedny z hlavních témat patří ICT řešení pro systémy veřejného sektoru, asociací, institucí státní správy a koncové uživatele, výzkum a vývoj v oblasti ICT. CeBIT plní také úlohu mezinárodního fóra, kde se názory předních odborníků setkávají s trendy v odvětví a vývojem nových technologií, produktů a řešení. Expozici na veletrhu CeBIT tvoří především stěžejní programy, mezi něž patří Software, TeleHealth, RFID – Identifikace na rádiových frekvencích, Telematika a navigace, Bankovnictví a Finance, Internetová a Mobilní řešení, Hardware a Multimédia a další.

Více informací dostupných na http://www.cebit.de/

Více informací o projektu Specializované výstavy a veletrhy včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade http://www.czechtrade.cz/programy-eu/projekty-czechtrade/svv-2013-2014/

© Slovenská obchodná a priemyselná komora