Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Nanotechnologická Mise do Japonska 2015, spojená s veletrhem Nanotech

V rámci mise budou probíhat semináře zaměřené na aktuální problematiku z oboru, návštěvy klíčových japonských společností/institucí, během veletrhu budou realizovány one-to-one schůzky s potenciálními obchodními partnery s paralelními networkingovými akcemi.

Hlavním cílem mise je vytvořit obchodní příležitosti, podpořit spolupráci účastníckých firem z EU a přišpět k internacionalizaci SMP. Společnosti podnikající v oboru nanotechnologií mohou podávat své přihlášky k účasti do 30. října 2014.

Centrum EU-Japan bude financovat účastníkům následující služby:

- Náklady na pronájem prostor a překladatelskou činnost;

- Dopravu během referenčních návštěv do japonských nanotechnologických firem a institucí; 

- Registrace na veletrh Nanotech, pronájem stánku "EU Delegation" a s tím spojenou organizaci;

- Přístup do partneringového systému.

Účastníci mise musí finančně pokrýt své cestovní náklady, ubytování a osobní útratu. Vratná kauce ve výši 500 EUR bude účtována zvlášť.

Více informací o misi naleznete na webové adrese: http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/Nanotech-Japan-Cluster-Mission-2015

© Slovenská obchodná a priemyselná komora