Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

EXPORTNÉ FÓRUM 2014

EXPORTNÉ FÓRUM

Exportné fórum 2014 nadväzuje na 7 úspešných ročníkov
Slovenskej kooperačnej burzy a je už od roku 2007 každoročným
stretnutím slovenských a zahraničných podnikateľov, ktoré organizuje
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pod záštitou
Ministerstva hospodárstva SR. Vám ponúka unikátnu možnosť nájsť
si nové obchodné príležitosti a partnerov v zahraničí.
Partnerom tohto ročníka je Vyšehradský región (V4) a Rakúsko.
Slovenská republika prevzala 1. júla 2014 jednoročné predsedníctvo
vo V4 s mottom ‘Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet’. Motto odráža
záujem Slovenska na posilňovaní konkurencieschopnosti a hospodárskeho
rastu regiónu ako celku. Rakúsko patrí k dlhoročne k stabilným obchodným
partnerom Slovenska a zároveň je krajinou s prioritným významom
pre skupinu V4.


PREČO SA ZÚČASTNIŤ?


Exportné fórum 2014 je najväčším podujatím, ktoré SARIO organizuje.
Ponúka unikátnu možnosť pre malé a stredné podniky nájsť si obchodné
príležitosti v zahraničí a preniknúť na globálny trh a partnerom podujatia
osloviť početné relevantné publikum. Rozsah poskytnutého plnenia závisí

Toto medzinárodné podujatie je zamerané na bilaterálne rozhovory
firiem, na prezentáciu subkontraktačných ponúk partnerstva, tendrov,
voľných výrobných kapacít, požiadaviek na vytvorenie spoločných
podnikov so zahraničnými partnermi a hľadanie partnerov na spoluprácu
najmä v sektoroch: automobilový priemysel, strojárstvo, energetika
a informačné a komunikačné technológie.

Více informací naleznete ZDE >>>

© Slovenská obchodná a priemyselná komora