Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Tisková zpráva Regionu Bílé Karpaty

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je konec října 2014. Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení je 500 000,- EUR.

V rámci výzvy budou podporovány zejména kulturní a společenské akce, výměny, síťování a propagační aktivity s přeshraničním dopadem a aktivní přeshraniční spoluprací. Předpokládáme také otevření výzvy pro již připravené investiční mikroprojekty. Podrobnější specifikace jednotlivých aktivit a další podmínky budou uvedeny ve výzvě.

Vhodnými žadateli jsou obecně veřejnoprávní subjekty – např. obce, kraje, příspěvkové organizace, neziskové organizace, atp.

Místo dopadu mikroprojektů je vymezeno na české straně územím NUTS III – Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj a na slovenské straně územím NUTS III – Trnavský, Trenčianský a Žilinský samosprávný kraj.

Předpokládané termíny seminářů pro žadatele jsou 3. – 7. 11. ve Zlíně, v Brně a v Ostravě a 19. 11. 2014 ve Zlíně.

Maximální doba realizace mikroprojektu je stanovena do 31. 5. 2015. Tento termín je konečný a nebude možno jej prodloužit. Předpokládaný termín způsobilosti výdajů je 19. 1. 2015.

Financování mikroprojektů z ERDF je vymezeno minimální částkou 3.000,- EUR a maximální částkou 20.000,- EUR u neinvestičních mikroprojektů a 30 000,- EUR u investičních mikroprojektů. Výše podpory z ERDF nesmí přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů mikroprojektu a zároveň maximální uvedenou částku. Maximální výše rozpočtu mikroprojektu nesmí přesáhnout EUR 40.000.

Více informací naleznete ZDE >>>

Kontaktní osoby:

Bc. Petr Navrátil

GSM: +420 724 103 466
petr.navratil@ohkservisni.cz

Mgr. Adam Portužák

GSM: +720 730 526 792
adam.portuzak@ohkservisni.cz

© Slovenská obchodná a priemyselná komora