Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Konzultace německého práva

Předmětem konzultací je zejména:    

  • Uzavírání veškerých smluvních vztahů s německými partnery      
  • Příprava smluv      
  • Všeobecné obchodní podmínky      
  • Vymáhání pohledávek v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Nizozemsku
  • Pracovní povolení a volný pohyb služeb na území Německa      
  • Zakládání firem v Německu      
  • Další právní problematika dle zájmu firem           

 Konzultuje:

Dr. Marcella Pawelka - německá advokátka hovořící česky, zastupuje české firmy v Německu

Termín: 16.11.2015  - konkrétní čas konzultace bude zájemcům upřesněn následně     

Místo konání: Pavilon RHK Brno, Výstaviště 1, Brno      

Zdarma - hrazeno v rámci služeb sítě Enterprise Europe Network 

Možnost přihlášení:  
email: sindelkova@rhkbrno.cz, tel: 532 194 922
kanzlei.pawelka@t-online.de, +49 175 402 62 42  

© Slovenská obchodná a priemyselná komora