Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Zahraniční projekty a tendry

On-line databáze obsahuje aktuální zahraniční projekty a tendry, zdrojem jsou zahraniční databáze, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, zahraniční kanceláře CzechTrade. Databázi zpracovává agentura CzechTrade.

Více informací naleznete zde >>>

Kontakní osoba:

Ing. Adéla Dvořáková
Obchodně-ekonomický úsek
Velvyslanectví ČR v Rakousku
Penzingerstrasse 11-13, A-1140 Wien


tel.: +43 1 899 58 168
email: commerce_vienna@mzv.cz

www.tschechischerepublik.at

© Slovenská obchodná a priemyselná komora