Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ve čtvrtek 19. 5. 2011 proběhlo v Hodoníně na hotelu Panon další klubové setkání, které uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou Trnava (SOPK Trnava). Klubové setkání je další z celé řady aktivit projektu „Informace, inovace, vzdělávání = rozvoj podnikání“, na který získala OHK Hodonín grant z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR.

Akce se zúčastnilo téměř 40 podnikatelů, zástupců měst, obcí a středních škol z Česka i Slovenska. Cílem celé akce bylo poskytnout přítomným aktuální informace o stavu a možnostech lokální podpory podnikatelského prostředí v Jihomoravském a Trnavském kraji a zejména seznámení účastníků s podmínkami výzev jednotlivých letošních dotačních programů.

Byly zde prezentovány základní informace k uvolnění pracovního trhu v Rakousku pro české a slovenské podnikatele a zájemce o práci v těchto zemích.

Dále byly představeny aktuality v projektu Informace, inovace, vzdělávání = rozvoje podnikání.

Po skončení prezentací a oficiální části proběhla neformální jednání mezi jednotlivými podnikateli o vzájemné obchodní spolupráci. Dle ohlasů přímo na místě jednání lze očekávat i uzavření konkrétních obchodů.

Hodonín 19. 5. 2011

Zpracovala: OHK servisní, s.r.o.

Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj z projektu Společně bez hranic.

 

© Slovenská obchodná a priemyselná komora