Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Podpora účasti českých firem na zahraničních veletrzích bude pokračovat

Zejména pro malé a střední podnikatele projekt představuje ideální možnost, jak se prezentovat potenciálním zahraničním partnerům a uzavírat s nimi obchodní kontrakty.
O průběhu realizace tohoto projektu a o jeho naplňování v letošním roce informovali v úterý 10. ledna na tiskové konferenci náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka, generální ředitel agentury CzechTrade Ivan Jukl a prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel a dále z MPO Petr Očko, ředitel sekce strukturálních fondů EU, výzkumu a vývoje, tajemník HK ČR Radek Pažout. O využívání projektu a o zkušenostech z něj hovořili rovněž další zástupci podnikatelské sféry – Petr Zemánek ze Svazu strojírenské technologie Praha, Jaroslav Kopeček z Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a Ivan Nikl z Czech Water Alliance.

„Dosavadní ohlasy českých firem na tento projekt jsou velmi pozitivní. Podnikům se díky němu daří navazovat nezbytné kontakty v zahraničí a získávat nové partnery, a tím i potenciální zakázky. Hospodářská komora České republiky zajišťuje marketingovou a komunikační podporu v místě konání akce a vyřizuje potřebnou administrativu spojenou s účastí na veletrhu a žádostí o podporu. Díky naší celorepublikové působnosti poskytujeme zájemcům také poradenství a konzultace při přípravě, realizaci a vyhodnocování efektivity účasti na veletrhu. Veletrh je účinným marketingovým nástrojem, musí být ale dobře připravený i zrealizovaný. Správný výběr a profesionální realizace veletrhu změní veletržní prezentaci v dobrou investici,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.

V letošním roce plánuje ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci projektu „Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí“ (SVV) podpořit společnou účast více než 800 českých firem a asociací na 57 akcích ve 23 zemích světa, včetně nových, intenzivně se rozvíjejících trhů jako jsou Čína, Indie či Vietnam. České firmy tak budou díky projektu SVV své výrobky a služby prezentovat, krom tradičních destinací, například i v Dubaji, Pekingu, Bombaji či Buenos Aires.

Dosud, od února 2010 do konce roku 2011, se díky projektu SVV v zahraničí představilo celkem 1615 firem a profesních organizací ze všech regionů ČR, a to na 114 veletrzích ve 33 zemích na čtyřech kontinentech. Původní plány projektu přitom počítaly pro období let 2010–2012 s podporou zhruba 1400 firem na minimálně 100 vybraných výstavách a veletrzích.

Díky projektu mohou české podniky získat podporu až do výše 120.000,- Kč na přímé náklady spojené s účastí na veletrhu, všestrannou pomoc při přípravě a realizaci expozice a zejména mohou představit svoji nabídku přímo v zahraničním teritoriu. Projekt, který je financovaný

Díky projektu mohou české podniky získat podporu až do výše 120.000,- Kč na přímé náklady spojené s účastí na veletrhu, všestrannou pomoc při přípravě a realizaci expozice a zejména mohou představit svoji nabídku přímo v zahraničním teritoriu. Projekt, který je financovaný z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), dále nabízí vystavovatelům možnost doprovodné propagace a mnoho dalších podpůrných aktivit.

„Efektivní účast na zahraničním veletrhu byla vždy nezbytnou součástí byznys plánů úspěšných vývozců. V dnešní turbulentní době je jejich význam o to větší, že poskytují příležitost identifikovat signály změn a možnost začít včas přizpůsobovat své strategie novým okolnostem,“ říká Ivan Jukl, generální ředitel agentury CzechTrade. „V dynamických oborech, které dnes vznikají okolo klíčových technologií jako jsou nano- či biotechnologie, bude CzechTrade za podpory MPO a ve spolupráci s podnikatelskými svazy v letošním roce klást zvláštní důraz na společné hodnocení těchto signálů přímo v místě konání veletrhů,“ zdůrazňuje Ivan Jukl.

Prezident HK ČR Petr Kužel také upozornil, že firmy o tuto formu podpory ze strany státu skutečně stojí, o čemž svědčí nejen velký zájem o účast na společných expozicích na veletrzích v zahraničí. Z nedávného průzkumu Hospodářské komory České republiky mezi členskými firmami mimo jiné vyplynulo, že podle téměř 2/3 českých firem je účast na veletrhu či výstavě v zahraničí užitečným nástrojem, jak se uplatnit na zahraničních trzích. Podle téměř 70 % českých firem je pak pro Českou republiku přínosné, aby stát podporoval, a to i finančně, účast podniků na veletrzích a výstavách v zahraničí.

Za relativně krátkou dobu své existence se projekt setkal s velmi pozitivním ohlasem českých firem. Z dotazníků, které vyplňují všichni účastníci projektu, vyplynulo, že plným 64 % zúčastněných firem a asociací se na zahraniční výstavě či veletrhu podařilo získat minimálně čtyři nové partnery, téměř 25 % účastníků se může pochlubit více než 10 novými partnery. Celkem 65 % zúčastněných firem a asociací pak na zahraniční akci realizovalo minimálně 11 setkání s relevantními partnery na veletrhu, u téměř 25 % to bylo dokonce více než 30 kontaktů. Celkem 95 % účastníků přitom plánuje žádat o podporu i pro následující ročník veletrhu, pokud bude podporován. Plných 98 % zúčastněných firem a asociací bylo se svým zapojením do projektu spokojeno.

Například Ing. Petr Zemánek, ředitel a první viceprezident představenstva Svazu strojírenské technologie Praha, si pochvaluje: „Čerpání prostředků z projektu Společná účast na výstavách a veletrzích umožnilo většině členských firem Svazu strojírenské technologie, které se letošního ročníku veletrhu EMO Hannover zúčastnily, získat rozhodující finanční příspěvek na realizaci této akce. Pokud jde o samotnou účast na veletrhu, je nutné ocenit doprovodné komunikační aktivity, především inzerci ve veletržních novinách EMO Daily s pozvánkou k návštěvě expozic českých vystavovatelů a přípravu Průvodce českou účastí. Velmi zajímavou formou komunikační podpory českých vystavovatelů byla také příprava a organizační zajištění tiskové konference. Po celou dobu veletrhu bezproblémově fungoval samotný stánek CzechTrade a celé společné české expozice. Kladně je nutné ocenit i koordinační úlohu Hospodářské komory České republiky při realizaci samotné expozice. Pro budoucí období jednoznačně doporučujeme využití této formy podpory pro účast českých firem na veletrzích v zahraničí.“

Ing. Josef Dragoun, jednatel společnosti O.K. TEXTIL, s.r.o., pozitivně hodnotí účast své firmy na veletrhu Sportex v Dánsku: „Účast na veletrhu byla velkým přínosem – do povědomí zákazníků se dostaly produkty, jména společností, měli jsme možnost navázat osobní kontakty přímo se zákazníky a odběrateli. Dánský trh a jeho spotřebitelé jsou známí svou konzervativností, k sjednání obchodu přistupují opatrně a preferují prvotní osobní kontakt. Veletrh SPORTEX se pro nás stal vstupní bránou pro jednání s partnery ze skandinávských zemí. Společnost O.K. TEXTIL vedla obchodní rozhovory s 19 zájemci o fan šály a další sortiment z nabídky firmy. Již dva týdny po veletrhu byly vystaveny objednávky dánských obchodníků na 500 fan šál a pletených čepic. S dalšími 23 obchodníky jsme si vyměnili kontakty pro případnou další spolupráci. Na veletrhu jsme také jednali s obchodními partnery z Grónska, Islandu a Faerských ostrovů, od nichž jsme pro naši firmu také získali objednávku.“

© Slovenská obchodná a priemyselná komora