Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Firmám účinně pomáhá Marketinkové a informační centrum klastru pro podporu inovatívních technologií

Stalo se zatím nejviditelnější částí mezinárodního projektu „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne“, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Základním cílem klastru, budovaného Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnavě a Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje, je propagace, popularizace a pomoc při zavádění inovačních technologií ve firmách, rozvíjejících své aktivity v příhraničních regionech obou zemí.

Brněnské informační a marketingové centrum klastru bude následně propojeno s obdobným centrem v Trnavě. Jejich hlavním posláním je poskytování poradenství a praktická pomoc při překonávání překážek v implementaci a využívání inovačních a zelených technologií. Disponují počítačovou a komunikační technikou k efektivnímu sběru a zprostředkování cíleně shromažďovaných dat. Součástí center zanedlouho budou také menší knihovny, specializované na danou problematiku. Obě již pravidelně organizují brífinky o aktualitách v rámci projektu a nových trendech v zelených technologiích.

K naplnění hlavního cíle projektu přispívají vedle uvedených aktivit obou center a chystaných odborných konferencí především dvoudenní podnikatelské mise, organizované pro příslušné odborníky z firem, působících v příhraničí. První misi hostila ve dnech 22. a 23. listopadu Žilina. Účastnila se jí více než třicítka zástupců firem z ČR i SR, kteří navštívili především 5. Slovenskou kooperační burzu. Druhý den účastníci navštívili Středoevropský technologický institut (CEIT), Slovenské centrum produktivity, Vědecko-technologický park a setkali se s představiteli IT klastru. Následující mise se uskuteční v březnu a červnu příštího roku.

V rámci projektu již také každý z partnerů vytvořil specializované webové stránky, které poskytují veškeré aktuální informace o projektových aktivitách. Česká strana spravuje stránky http://www.zelenyklastr.cz/, slovenské jsou zájemcům o oborové informace k dispozici na adrese http://www.zelenyklaster.ucm.sk/.

Název programu: Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR
Kód projektu: 22410420018
Název projektu: Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnychtechnológii v cezhraničnom regióne

Kontakt:

Mgr. Jiří Frolec, Ph.D.
Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje, Dvořákova 14, 602 00 Brno
mob.: +420 724 613 001 , e-mail: info@zelenyklastr.cz

© Slovenská obchodná a priemyselná komora