Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Tisk a registrace do nového kooperačního katalogu ČR - SR

Katalog bude členěn na českou a slovenskou část, tyto části pak budou členěny dle nadefinovaných oborů (např. dle klasifikace OKEČ). Předpokládáme, že v katalogu bude prezentováno 300 – 500 firem z obou krajů, celkem tedy 600 – 1000 firem. Celkový náklad bude 800 ks. Katalog  bude Z D A R M A  a  k dispozici v nově vzniklých centrech. Rozesílán bude obcím Jihomoravského kraje a Trnavského kraje a organizacím státní správy a samosprávy pro využití při oslovování firem do veřejných soutěží a poptávek po službách a zboží. Tímto krokem chceme podpořit zejména podnikatele spolupracující s hospodářskými komorami a veřejným institucím nabídnout firmou prověřené dlouholetou spolupráci na úrovni podnikatelské samosprávy.

Zájemci zasílejte Vaše registrační údaje na tento email : zahranici@ohkhodonin.cz

 Nutné zaslat:
-          Název firmy a její rok založení
-          Počet zaměstnaců
-          Adresa
-          Číslo telefonu, faxu, kontaktní osoba
-          Email + webová stránka
-          CHARAKTERISTIKA FIRMY a OBOR PODNIKÁNÍ

 Sběr dat a registrace bude probíhat do 30. Června 2011!!!!

© Slovenská obchodná a priemyselná komora