Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

OHK Hodonín finančně podporuje inovační poradenství

Tato dotace na „inovační poradenství“ je jednou z aktivit projektu „Informace, inovace, vzdělávání = rozvoj podnikání“, kterou OHK Hodonín realizuje za finanční podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR

Okresní hospodářská komora Hodonín nabízí firmám v Jihomoravském kraji možnost získání dotace na zavádění inovací do firem. Tato dotace na „inovační poradenství“ je jednou z aktivit projektu „Informace, inovace, vzdělávání = rozvoj podnikání“, kterou OHK Hodonín realizuje za finanční podpory z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR.

Zaváděním inovací se v tomto případě myslí např. vývoj nového výrobku nebo návrh nového designu, zvýšení efektivnosti práce ve firmě, např. pomocí zavádění nových informačních technologií a systému, změna systému marketingu atd. V případě, že má firma (podnikatel) o takovýto “nový vítr“ zájem, má možnost se obrátit na OHK Hodonín, která je pak schopna poskytnout dotaci v celkové výši cca 30 – 40 tis. Kč.

Tato dotace je pak poskytována úspěšnému žadateli za práci specialisty, tzv. inovačního poradce, kterého si sama vybere (nebo je jí doporučen) a který provede analýzu dané problematiky a navrhne nové řešení (zavede inovaci do firmy).

Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj z projektu Společně bez hranic

© Slovenská obchodná a priemyselná komora