Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Možnosti uplatnění na rakouském a slovenském trhu

 

 

Termín:

14.6.2011 od 10:00 hodin (prezence od 9:30 hodin), ukončení v 14:00 hodin

Místo konání:

GOLF RESORT SKALICA, a.s., Potočná 40/260, Skalica

Přednášející:

Christoph Haider, právní kancelář haider.leisch.partner, Rakousko

Dr. David Leisch, MBA, právní kancelář haider.leisch.partner, Rakousko

Mgr. Marek Šimek, Obecní živnostenský úřad Hodonín, vedoucí odboru

Mgr. Ivan Šteflík, Obvodný úrad Senica, Odbor živnostenského podnikání

CÍL diskusního semináře:

 1.      Poskytnout podnikatelům aktuální informace kdy a k čemu se musí registrovat u rakouských úřadů, jaké jsou svobodné služby, jaké jsou formální předpoklady pro zahájení podnikání v Rakousku.

2.      Získají informace o možnostech lokální podpory podnikatelského prostředí v Jihomoravském a Trnavském kraji a zejména seznámení účastníků s podmínkami výzev jednotlivých letošních dotačních program a take jakým způsobem založit pobočku nebo firmu na Slovensku.

3.      Dále budou představeny aktuality v projektu Informace, inovace, vzdělávání = rozvoje podnikání.

4.      Po přednáškách bude následovat otevřená diskuze  přednášejících  s  posluchači nad aktuálními problémy podnikatelské sféry.

 Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj z projektu Společně bez hranic.

Vaši účast potvrďte, prosím, elektronicky prostřednictvím www.ohkhodonin.cz  nebo na těchto kontaktech:

Ing. Zuzana Sýkorová, tel./fax: 518 610 621, 775 610 535,
e-mail: zahranici@ohkhodonin.cz

© Slovenská obchodná a priemyselná komora