Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Tisková zpráva

OHK Hodonín uspořádala jednodenní seminář na téma:

Možnosti uplatnění na rakouském a slovenském trhu

V úterý 14. 6. 2011 proběhl ve Skalici v areálu GOLF RESORT SKALICA jednodenní seminář, který uspořádala Okresní hospodářská komora Hodonín (OHK Hodonín) ve spolupráci s partnerskou Slovenskou obchodní a průmyslovou komorou Trnava (SOPK Trnava). Tento seminář je další z celé řady aktivit projektu „Informace, inovace, vzdělávání = rozvoj podnikání“, na který získala OHK Hodonín grant z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR.

Akce se zúčastnilo téměř 30 podnikatelů a zástupců podnikatelských organizací z Česka i Slovenska, mezi hosty byli zástupci právní kanceláře z Rakouska a vedoucí živnostenských úřadů okresu Hodonín a Senica.

Cílem celé akce bylo poskytnout podnikatelům informace k formálním předpokladům pro zahájení podnikání v Rakousku (kdy a k čemu se musí registrovat u rakouských úřadů), dále přítomným poskytnout aktuální informace o stavu a možnostech lokální podpory podnikatelského prostředí v Jihomoravském a Trnavském kraji a také seznámit účastníky s podmínkami výzev jednotlivých letošních dotačních programů.

Rovněž byly představeny aktuality v projektu „Informace, inovace, vzdělávání = rozvoje podnikání.“

Po skončení prezentací a ukončení oficiální části proběhla neformální diskuze přednášejících s podnikately týkající se řešení konkrétních dotazů.

Hodonín 14. 6. 2011

Zpracovala: OHK servisní, s.r.o.

Tento projekt je financován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj z projektu Společně bez hranic.

© Slovenská obchodná a priemyselná komora