Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Využijte služeb Centra pro evropské MSP v Číně!

 

Centrum poskytuje celou řadu podpůrných služeb pro malé a střední firmy z Evropské unie od asistence při vytváření, rozvoji či udržení obchodních aktivit na čínském trhu. Centrum nabízí odborné školení, informace o čínském trhu, statistiky, údaje o standardech na čínském trhu a požadavcích ohledně shody, a v neposlední řadě umožňuje přístup k databázím zdarma. Aktivity centra jsou podporovány Evropskou unií.

Více na www.eusmecentre.org.cn.

EU SME Centre Overview

Mailing website SME Centre

© Slovenská obchodná a priemyselná komora