Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Kooperační katatalog firem CZ - SK

Celý kooperační katalog naleznete zde

© Slovenská obchodná a priemyselná komora