Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Hospodářská komora České republiky realizuje projekt v Indii zaměřený na oborové podnikatelské mise

Hospodářská komora České republiky zvítězila na výběrovém řízení vyhlášeném Evropskou komisí a koordinovaném Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES a stala se tzv. Národním kontaktním místem pro realizaci projektu "European Business and Technology Centre in India"

Projekt je zaměřený na organizaci evropských podnikatelských misí do Indie ve vybraných oborech - v biotechnologii, energetice, životním prostředí a dopravě. Místním organizátorem v Indii bude EBTC (European Business & Technology Centre) – speciální podnikatelské centrum zřízené a spolufinancované Evropskou komisí. EBTC má sídlo v Dillí a regionální kanceláře v Bombaji, Bangalore a Kalkatě. Českým firmám se otevírá unikátní příležitost zúčastnit se za zajímavých finančních podmínek celoevropských podnikatelských misí do Indie ve výše uvedených oborech, kde se budou moci setkat s partnery nejen z Indie, ale i z dalších zemí EU.

Předběžný seznam podnikatelských misí:

1. Biotech Business & Research Delegation, 15. – 19. říjen 2012, Bangalore

2. Energy Business & Research Delegation to „Renewable Energy World Conference and Expo“, 7. – 9. listopad 2012, New Delhi

3. Environment Business & Research Delegation, listopad 2012 (termín bude upřesněn), Bombaj

4. Transport Business & Research Delegation to the Urban Mobility Conference cum Exhibition, 3. – 6. prosinec 2012, New Delhi

Hospodářská komora ČR bude organizovat kulatý stůl „Rozumíme podnikání v Indii“, kde bude také představeno EBTC včetně podrobností o výše uvedených čtyřech podnikatelských misích. Předběžný termín kulatého stolu je 16. května 2012. Zájemci o účast na kulatém stole „Rozumíme podnikání v Indii“ i zájemci o účast na oborových podnikatelských misích se mohou přihlásit na následujícím kontaktním spojení: Mgr. Jiří Hansl, Vedoucí projektů EU, Hospodářská komora České republiky, e-mail: hansl@komora.cz, tel.: 266 721 503.

Indie – perspektivní trh

Indie je velmi perspektivním teritoriem, zejména vzhledem k tomu, že se jedná o největší tržní ekonomiku na světě. Počet obyvatel dosáhl 1,2 mld., roční růst HDP se pohybuje okolo 8–9 %. Indie zažívá masivní rozvoj měst a investuje do tzv. zeleného růstu. Očekává se, že do roku 2030 zpětinásobí svůj HDP. Přes 500 milionů obyvatel žije ve městech (stejný počet jako celá populace EU).

Zajímavé údaje z Indie:

  • Okolo 80% vody se stává odpadní vodou, města nad 100 tisíc obyvatel čistí pouze 29,2 % odpadních vod, malá města dokonce jen 3,7 %.

  • Denně se v indických městech vyprodukuje 16 000 tun pevného komunálního odpadu.

  • Indie má pátou největší instalovanou kapacitu větrných elektráren (dosud instalováno 15 000 z potenciálních 50 000 MW).

European Business & Technology Centre

EBTC je zaměřeno na vytváření obchodních příležitostí pro evropské firmy. V rámci své činnost se také zabývá výzkumem a vývojem, ale v aplikované formě, tedy tak, aby byly přímo využitelné pro obchodní příležitosti. Disponuje zkušenými experty ve čtyřech uvedených oborech:

Biotechnologie

– Biotechnologická řešení klimatických změn

– Červená, bílá a zelená biotechnologie

– Bioinformatika

Energetika

– Solární energie (fotovoltaická, termální)

– Větrná energie

– Biomasa / bioenergetika

– Vodní elektrárny

– Ekologické zpracování uhlí

– Energetické úspory

Životní prostředí

– Vodní a odpadové hospodářství

– Zpracování pevného odpadu

– Čištění vzduchu

– Zelené stavebnictví

– Zelená chemie

Doprava

– Intelligent Transport System (ITS)

– Dopravní řešení zaměřené na snižování oxidů uhlíku

– Hybridní technologie

Seznam podoborů není vyčerpávající. EBTC poskytuje evropským firmám služby také v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zabývá se právním poradenstvím a prostřednictvím svých regionálních kanceláří shromažďuje aktuální informace o vývoji na místní úrovni.

Více informací o činnosti EBTC najdete v přílohách – v brožuře a informačním letáku

Přílohy

1. Příloha - brožura

2. Příloha - leták

© Slovenská obchodná a priemyselná komora