Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Zúčastněte se mezinárodního strojírenského veletrhu MACH-TOOL v POZNANI

Pozvánka na mezinárodní strojírenský veletrh
Mach-Tool v Poznani  29. 5  -  1. 6. 2012

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje oslovit s nabídkou účasti na mezinárodním strojírenském veletrhu Mach-Tool v Poznani, který se bude konat ve dnech 29. 5. – 1. 6. 2012. (více zde http://machtool.mtp.pl/en/)

Firmám nabízíme bezplatnou účast ve společném stánku Trnavskej regionálnej komory SOPK a Okresní hospodářské komory Hodonín, o rozměru 20 m2 – pult, základní grafika, možnost využít společné zázemí – kuchyňka, místo k jednáním.

Poplatky, které nejsou financované z projektu: cestovné, ubytování, pojištění, spoluvystavovatelský poplatek, který zahrnuje zápis do oficiálního katalogu vystavovatelů.

V případě zájmu účasti na společném stánku na veletrhu v Hannoveru, se ozvěte na kontakt: Zuzana Sýkorová – 775 610 535, zahranici@ohkhodonin.cz. Bude Vám vysvětlen způsob přihlášení se na společný stánek.

Jelikož je rozloha výstavní plochy ve společném stánku omezená, budeme akceptovat přihlášky dle data jejich obdržení.

Těšíme se na spolupráci a věříme, že připravovaná akce Vám poskytne prostor a ulehčí nadvázání kontaktů pro budoucí spolupráci.

Závazná přihláška

Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Adresa:

IČ:

Telefon/fax:

Email: 

Mám zájem o zajištění ubytování:

ANO/NE

Podpis, razítko:

© Slovenská obchodná a priemyselná komora