Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Druhá podnikatelská mise

Mise se uskuteční v rámci projektu" Vytvorenie slovensko - českého klastra pre podporu inovatívných technologií v cehraničnom regióně", který je zaměřen na podporu inovativních a zelených technologií a jejich uplatnění ve firemní praxi. Účast na misi je hrazena z prostředků operačního programu "Přeshraniční spolupráce SR - ČR". Přihlášku a podrobnější informace naleznete níže. Přihlášky zasílejte prosím včas, počet míst je omezen.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka na podnikatelskou misi

Program podnikatelské mise

Přihláška

Webové stránky projektu: www.zelenyklastr.cz, e-mail: info@zelenyklastr.cz

© Slovenská obchodná a priemyselná komora