Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Pozvánka na seminář - Dodací podmínky Incoterms 2010

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka Incoterms 2010

© Slovenská obchodná a priemyselná komora