Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

I. Klubové stretnutie


Dňa 22.10.2009 sa v SB Centrum Trnava uskutočnilo I. klubové stretnutie podnikateľov a organizácií Trnavského kraja.

Na stretnutí boli aj zástupcovia OHK Hodonín, ktorá je lead partner v tomto projekte. Na úvod bolo privítanie a predstavenie účastníkov, predstavenie firmy - výhercu VO, ktorá organizačne zabezpečovala túto akciu a podrobnejšie predstavenie projektu.

Stretnutie bolo neformálne a cieľom bolo poskytnúť účastníkom priestor na vzájomné spoznanie sa a diskusia s pracovníkmi obchodných komôr. Takéto neformálne stretnutia a verejné diskusie majú svoju dôležitosť, čo zúčastnení aj potvrdili, a preto bola aj takáto aktivita zaradená do projektu.

© Slovenská obchodná a priemyselná komora