Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Výročná konferencia k OP PS SR-ČR 2007 - 2013


Zástupcovia Trnavskej RK SOPK sa 26. 11. 2009 zúčastnili Výročnej konferencie k OP PS SR - ČR 2007 - 2013 v Kultúrnom dome Bořetice (Česká republika).

Cieľom konferencie bolo informovanie o aktuálnych projektoch, oboznámenie s aktuálnymi programovými dokumentami OP PS SR - ČR 2007 - 2013, informovať o aktuálnych výzvach pre ďalšie obdobie. V rámci konferencie sa uskutočnila panelová diskusia.

V rámci spolupráce Trnavskej RK SOPK a OHK Hodonín sa uskutočnilo priateľské stretnutie zástupcov partnerských komôr, za účelom vzájomnej informovanosti o spoločne realizovanom projekte „Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání“.

© Slovenská obchodná a priemyselná komora