Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Úvodná konferencia k projektu


Pracovníci Trnavskej RK SOPK sa 29.4.2009 zúčastnili Úvodnej konferencie projektu "Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání" v Hodonine, kde spolu s OHK Hodonín prezentovali projekt a jednotlivé aktivity.

foto1 foto2 foto1
foto2 foto1 foto2
© Slovenská obchodná a priemyselná komora