Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Elektronická komunikácia v colnom konaní po 1.7.2009


Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov o podmienkach a priebehu elektronickej komunikácie pri colnom konaní. Účastníci seminára mali možnosť dozvedieť sa všeobecné informácie o legislatívnom základe elektronického colníctva. Konkrétne boli prediskutované témy ako komunikačné scenáre pri vývoze, komunikačné scenáre pri dovoze a núdzové postupy.

Seminára sa zúčastnili zástupcovia firiem ktoré sa zaoberajú vývozom tovaru, dopravcovia v medzinárodnej doprave, pracovníci colných deklarácií, obchodný pracovníci a manažéri, ktorí pôsobia v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti a sú zodpovední za vstup a výstup tovarov z colného územia.

V priebehu seminára bol poskytnutý priestor aj na príklady a diskusiu. Seminár bol pozitívne hodnotený zo strany účastníkov. Účastníci si vzájomne s lektorom dohodli individuálne podmienky spolupráce.

foto
© Slovenská obchodná a priemyselná komora