Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Podnikanie v Ruskej federácii (SNŠ) - I. časť


Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov o možnostiach exportu, získať informácie o problémoch a rizikách miestneho trhu, obchodných prekážkach, neštandardných procesoch preclievania, dokumentoch potrebných k precleniu, a hlavne o možnostiach ako výhodne začať pôsobiť na trhu SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov).

Seminár sa zúčastnili zástupcovia stredného a vyššieho manažmentu výrobných spoločností, ktoré majú záujem o obchodnú spoluprácu s krajinami Spoločenstva nezávislých štátov (Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan). Tiež sa zúčastnili aj súkromné osoby, ktoré mali záujem rozšíriť oblasť svojho podnikania, alebo dozvedieť sa nové informácie.

V priebehu seminára bol poskytnutý priestor aj na príklady, diskusiu a osobné konzultácie. Účastníci zhodnotili seminár veľmi pozitívne.

foto1 foto2
© Slovenská obchodná a priemyselná komora