Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Reštrukturalizácia - ochrana podniku pred veriteľmi


Cieľom seminára bolo poskytnúť účastníkom úplné informácie o tom, ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy pred dopadmi hospodárskej krízy.

Seminára sa zúčastnili najmä majitelia a konatelia firiem, zamestnanci vrcholového manažmentu, ktorí riešia otázky ako: legálna ochrana pred veriteľmi, zníženie záväzkov voči obchodným veriteľom a voči štátu, reštrukturalizačný posudok, reštrukturalizačný plán, štátna pomoc firmám v ťažkostiach, ochrana know-how firmy, ochrana pracovných miest. Prednášajúci zo Združenia konkurzných správcov SR poinformoval účastníkov o právnych podmienkach na reštrukturalizáciu a tiež o ekonomických a organizačných aspektoch reštrukturalizácie.
Seminár mal veľmi pozitívnu odozvu, nakoľko sa venoval v súčasnej situácii najaktuálnejšej téme dneška.

foto1 foto2
© Slovenská obchodná a priemyselná komora