Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Medzinárodný obchod v súčasnom období svetovej hospodárskej krízy


Seminár bol určený pre širokú verejnosť, pre konateľov, majiteľov a riaditeľov spoločností, pracovníkov obchodných oddelení a manažment spoločností. Metodika bola realizovaná novými formami výučby so zameraním na prax a s využitím moderných prezentačných techník. V priebehu seminára sa analyzovali konkrétne prípady z praxe, ako aj rôzne prípadové štúdie.

© Slovenská obchodná a priemyselná komora