Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií - I. časť

Cieľom seminára bolo poskytnuť účastníkom informácie ohľadom optimalizácie procesov, odhaľovanie a odstraňovanie plytvaní a strát, ukázať metódy, akými môže podnikateľ, podnik alebo vynálezca dospieť k novým nápadom, ktoré mu umožnia predbehnúť konkurenciu, ako efektívne riadiť inovačný proces, aby sa nápad premenil na skutočnosť a pomohol podniku stať sa úspešným. Účastníci boli s obsahom spokojní a prejavili záujem zúčastniť sa ďalšieho seminára s podobnou tématikou.

foto1 foto2
foto1
© Slovenská obchodná a priemyselná komora