Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Inovačné a kreatívne metódy, riadenie inovácií - II. časť


Seminár sa uskutočnil 4. 2. 2010 a bol pokračovaním úspešnej prvej časti, ktorá sa uskutočnila v decembri minulého roku.

nCieľom bolo prezentovať metódy a nástroje, akými možno dospieť k novým nápadom a priviesť ich do realizácie a tým si zabezpečiť konkurenčnú výhodu.

foto1 foto2
foto1 foto2
© Slovenská obchodná a priemyselná komora