Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Colný kódex Spoločenstva/Pôvod tovaru


Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov o témach colný sadzobník, záväzné informácie, pôvod tovaru, colná hodnota, vstup tovaru, predloženie tovaru, predbežné colné vyhlásenie, dočasné uskladnenie, colné vyhlásenie, prepustenie tovaru do colného režimu, colné režimy, iné colné schválené určenia alebo použitia, vrátený tovar, colný dlh, vrátenie a odpustenie cla, diskusia a konzultácie...

Ďalšími dôležitými témami v poobedňajších hodinách boli: význam pôvodu, rozdelenie pôvodu, nepreferenčný pôvod, preferenčný pôvod, rozdelenie, dohody o voľnom obchode, určovanie pôvodu, dôkazy o pôvode, všeobecný, systém preferencií (GSP), zvýhodnené krajiny, colné únie, diskusia a konzultácie...

foto foto2
© Slovenská obchodná a priemyselná komora