Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2009


Trnavská regionálna komora SOPK sa zúčastnila na 51. ročníku medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, kde mala spolu s Okresní hospodářskou komorou Hodonín spoločný stánok.

V spoločnom stánku vystavovali slovenské a české firmy svoje výrobky. Počas výstavy mali firmy možnosť zúčastniť sa mnohých sprievodných akcií. Jednou z nich bola kooperačná burza, na ktorej mali firmy možnosť rokovať s domácimi i zahraničnými organizáciami a firmami.

Zúčastnené firmy hodnotili svoju účasť v stánku i na kooperačnej burze pozitívne a vyjadrili záujem zúčastniť sa i v roku 2010.

Ďalšie firmy, ktoré by mali záujem v roku 2010 za zvýhodnených podmienok vystavovať na MSV Brno môžu kontaktovať:
Trnavská RK SOPK
Trhová 2
917 01 Trnava
Mgr. Peter Kovář
č. tel.: 033/55 12744
e-mail: kovar@sopk.sk


foto2 foto1
© Slovenská obchodná a priemyselná komora