Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky Trenčín 2009


Trnavská regionálna komora SOPK sa v dňoch 13. 10. - 16. 10. 2009 zúčastnila na 15. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elekroniky a energetiky Elosys v Trenčíne a na sprievodnej akcii – kooperačná burza firiem.

Cieľom bola aktívna účasť na spoločnom stánku Trnavskej RK SOPK a OHK Hodonín na danom veľtrhu, prezentácia Trnavskej RK SOPK, stretnutie s partnermi z OHK Hodonín, SOPK Trenčín a OHK Uherské Hradište a účasť na sprievodnej akcii – kooperačná burza firiem, kde Trnavská RK SOPK rokovala s vybratými partnermi a firmami.foto2 foto1
© Slovenská obchodná a priemyselná komora