Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky Trenčín 2010


Trnavská regionálna komora SOPK sa v dňoch 05. 10. - 08. 10. 20010 zúčastnila na 16. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elekroniky a energetiky Elosys v Trenčíne. Počas výstavy sa uskutočnilo stretnutie partnerov i stretnutie ďalších obchodných komôr realizujúcich projekty na spoločnej česko-slovenskej hranici.

foto2 foto1
© Slovenská obchodná a priemyselná komora