Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2010


Trnavská regionálna komora SOPK a Obchodní hospodářská komora Hodonín sa zúčastnili v dňoch 13. 09. - 17. 09. 2010 spolu s firmami ako vystavovatelia na 52. medzinárodnom strojárskom veľtrhu MSV Brno 2010. Tohtoročný ročník opäť ponúkol vysoký štandard služieb v podobe moderného veľtržného areálu, komplexného výstavného servisu a garantovanej odbornej úrovne sprievodných programov.

foto2 foto1
© Slovenská obchodná a priemyselná komora