Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Kontakty:

logo-SOPK-RkTT
Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Mgr. Peter Kovář
 - projektový manažér
č.tel.: +421 33 5512744
č.faxu: +421 33 5512603
e-mail: kovar@sopk.sk
logo-HKCR
Adresa: Svatoborská 591, 697 01 Kyjov
Michal Švagerka
č.tel.: +420515 536 531
č.tel.: +420777 610 511
č.faxu: +420518 610 621
Ing. Eva Tománková
 - pracovník centra
č.tel.: +421 33 5512588
č.faxu: +421 33 5512603
Bc. Jiří Jiřena
 - projektový manažér
Adresa: Kasárenská 4, 695 01 Hodonín
č.tel.: +420518 610 621
č.tel.: +420518 610 621
č.faxu: +420775 610 535
Ing. Stanislava Prítrská
 - administratívny pracovník
č.tel.: +421 33 5512745
č.faxu: +421 33 5512603
Lenka Výletová
 - účtovno-finančný manažér
Adresa: Svatoborská 591, 697 01 Kyjov
č.tel.: +420518610621
č.tel.: +420518610621
č.faxu: +420775610514
Mgr. Zuzana Krajčovičová
 - informatik
č.tel.: +421 33 5512745
č.faxu: +421 33 5512603
Lukáš Pilát
Adresa: Svatoborská 591, 697 01 Kyjov
č.tel.: +420518 610 621, 518 612 307-8
č.tel.: +420775 610 513
č.faxu: +420518 610 621
© Slovenská obchodná a priemyselná komora