Logo cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 Informace, inovace, vzdělávaní = rozvoj podnikání Logo Európskej Únie
Európska Únia
Európsky fond
regionálneho rozvoja
Spoločne bez hraníc

Kooperačný katalóg:

Kooperačný katalóg je už uzavretý a bol určený len pre firmy z Trnavského kraja.
Formulár na pridanie novej firmy do kooperačného katalógu
Názov firmy:
Logo firmy:
vložte obrázkový súbor vo formáte png,jpeg alebo gif s rozmermi približne 200px
Právna forma:
Rok založenia:
Počet zamestnancov:
Adresa:
č.tel.:
č.faxu:
e-mail:
web stránka:
Charakteristika firmy:
Overovací kód: codeZadajte prosím overovací kód z obrázka
(V kóde sa nachádzajú iba veľké a malé písmená):
© Slovenská obchodná a priemyselná komora